TOKİ Konutlarında emlak vergisi işlemleri nasıl yürütülmektedir?
01Ağu2013

Sayın Yapracık TOKİ Sakinleri

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından inşaa edilen ve Yapı Kullanma İzin Belgeleri alınarak alıcılarına teslim edilen konutların emlak vergisi ve bildirim işlemleri uygulaması şu şekilde yürütülmektedir.


1- Yapı Kullanma İzin Belgesi alınan konutlara ait emlak vergisi bildirimleri TOKİ tarafından düzenlenerek, ilgili Belediyeye gönderilmektedir.
2- Yapı Kullanma İzin Belgesinin alındığı yılı takip eden bütçe yılından itibaren konutlara taşınmazın bağlı bulunduğu Belediye tarafından vergi tahakkuk ettirilmektedir.
3- Belediye tarafından tahakkuk ettirilen emlak vergisi TOKİ tarafından Belediyeye ödenmektedir.
4- Gayrimenkul Satış Sözleşmesi gereği TOKİ tarafından Belediyeye ödenen emlak vergileri temerküz banka şubesine bildirilir ve ödenen vergiler konut alıcılarından tahsil edilir.

Sonuç olarak;


1- TOKİ'ye olan borcunuzu bitirip tapunuzu alana kadar Belediyeye gitmenize gerek yoktur.

2- Emlak Vergisi Kanunu'ndan kaynaklanan muafiyetler (emekli, dul, özürlü vs) taşınmazın tapuda TOKİ adına kayıtlı olması nedeniyle Belediye'de uygulanamamaktadır.

Bu tür muafiyeti olan konut alıcıları tapularını aldıktan sonra ilgili Belediyeye müracaat ederek muafiyetlerini uygulatabilmektedir.

3- Yapracık TOKİ Konutlarının Yapı Kullanma İzin Belgesi 2012 tarihli olduğundan emlak vergileri 2013 yılında tahakkuk edecektir.

 

Konutlar için tahakkuk eden emlak vergisi bedelleri, TOKİ'den temin edilmesinin ardından sitemizde yayınlanacaktır.Yapracık TOKİ Konutları Site Yönetimi


 

Duyurular

Görüş-Şikayet-Arıza Bildirimi